O udruzi

Cilj UIR grada Splita je promicanje, razvitak, unapređenje i zaštita interesa invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, utjecaj na stvaranje uvjeta za potpunu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Ukazivanje i zalaganje za sprečavanje diskriminacije invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, iniciranje izmjena i dopuna propisa i donošenja novih za unapređenje statusa invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, pružanje informacija i pomaganje članovima i ostalim osobama s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, uključivanje što većeg broja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u aktivnosti.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su okupljanje invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, praćenje, analiziranje i razmatranje stanja te primjenu propisa na području prevencije invaliditeta i zaštite osoba s invaliditetom.

Iniciranje, predlaganje i aktivno sudjelovanje u donošenju zakona i drugih propisa na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti, invalidskog sporta i rekreacije, kulture i drugim područjima kojima se uređuje i unapređuje položaj osoba s invaliditetom, organiziranje tematskih predavanja, okruglih stolova, tribina i drugih aktivnosti vezanih za prevenciju invaliditeta i zaštitu interesa osoba s invaliditetom.

Organiziranje druženja, izleta, sportskih i rekreativnih priredbi osoba s invaliditetom, korištenje godišnjih odmora i slične aktivnosti, informiranje i pružanje pomoći pri ostvarivanju određenih prava, pogodnosti i povlastica utvrđenih za osobe s invaliditetom, akcije obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Nacionalnog dana invalida rada.

Izdavanje publikacija o problematici invalid rada, suradnja s nadležnim tijelima, državne, regionalne i lokalne vlasti, udrugama i drugim pravnim osobama na području zaštite i unapređenja interesa osoba s invaliditetom, obavljanje i drugih djelatnosti vezanih za unapređenje položaja osoba s invaliditetom.